Mijn naam is Shahin Nasiri. Ik ben werkzaam als directeur strategie en duurzaamheid bij Botau Engineering & Construction. Daarnaast ben ik als onderzoeker, op het gebied van politieke theorie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hoe ben je Director Strategy & Sustainability geworden bij Botau?

Gezien mijn interdisciplinaire interesse voor techniek, wetenschap en filosofie, ben ik (bijna) dagelijks met het vraagstuk bezig hoe we, door het transformeren van de traditionele benaderingswijze ten opzichte van techniek en economie, de uitdagingen van ons tijdperk het hoofd kunnen bieden. In het bijzonder zoek ik naar oplossingen om de huidige reductionistische economische modellen om te zetten in een duurzame aanpak waarbij de mens en het milieu centraal staan. Om deze doelstelling in de praktijk te brengen hebben wij binnen onze onderneming strategisch ervoor gekozen om onze technische know-how en expertise hiervoor in te zetten. 

Welke invloed heeft jouw achtergrond op jouw carriere?

Ik denk dat mijn biculturele achtergrond mij enorm heeft geholpen om mensen van verschillende culturen en uit diverse lagen van de bevolking beter te begrijpen en hun unieke identiteit op waarde te schatten. Botau heeft een actief diversiteitsbeleid; het resultaat van dit beleid is dat alle continenten bij ons vertegenwoordigd zijn. 

Waar ben je het meest trots op?

In de afgelopen periode heeft de directie van Botau besloten om onze onderneming te herstructureren en de organisatie op alle lagen te democratiseren. Dit houdt concreet in dat de werknemers meer zeggenschap krijgen in de besluitvormingsprocessen en de daaraan verwante verantwoordelijkheden. Ook zullen zij voortaan als aandeelhouders meeprofiteren van de positieve groei van de onderneming. Zodoende beogen wij de grote kloof tussen arbeid en kapitaal, die inherent is aan het heersende economische model, te verkleinen.

Hoe zou jij je ondernemersstijl omschrijven?

Als ondernemer ben ik ervan overtuigd dat alle werknemers binnen een organisatie medeverantwoordelijk zijn voor haar succes of falen. Het zijn immers mensen, die door hun actieve inzet en harde werk, een organisatie tot stand brengen en niet andersom. Vanuit dit perspectief ben ik een voorstander van self-management en democratische vormen van bestuur; een model dat zeker binnen onze sector niet vaak wordt toegepast. Binnen onze decentraal georganiseerde divisies streven we ernaar om zowel bij het realiseren van projecten als bij andere belangrijke beslismomenten door overleg en uitwisseling van argumenten tot een collectief eindbesluit te komen.

Wat vormt voor jou de sleutel tot succes?

Ik denk dat werken en ondernemen voor ieder van ons in eerste instantie betekenisvol moet zijn. Echter, zolang de focus alleen op maximalisatie van winstcijfers en economische groei ligt, is een onderneming zo goed als betekenisloos. De sleutel tot succes vloeit voort uit onze oprechte aandacht voor de ander, onze samenleving en het milieu, dat wil zeggen de wereld waar wij (als klein onderdeel) mee in verbinding staan.

Wat is je favoriete quote of verhaal?

“It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.”

- J. Krishnamurti