Mirwais Momand heeft in zijn geboorteland Afghanistan zuivelbedrijf Mido Dairy opgezet en behoort tot de Top 50 Young Talent 2019 van het Financieel Dagblad. Zijn bedrijf is inmiddels ruim twee jaar operationeel. Dit jaar brengt Mido Dairy het product Vitamine Yoghurt op de markt. Mido Dairy wil hoogwaardige zuivelproducten produceren en collecteert melk van de lokale boeren. Dit is een yoghurtlijn met daarin essentiële vitaminen en mineralen waarmee Mirwais een bijdrage wil leveren aan de gezondheid van ondervoede kinderen en zwangere vrouwen in Afghanistan. Zodoende geeft Mirwais via zijn bedrijf invulling aan de Sustainable Development Goals van de VN. Mirwais vertelt hoe zijn bedrijf is ontstaan en wat voor invloed Covid-19 op zijn doelen heeft.

Wat bracht je ertoe in de zuivel business te stappen?

Tijdens mijn studententijd bezocht ik Afghanistan om de weeskinderen in Kabul van hulp te voorzien. Op een dag liep ik een winkel binnen op zoek naar kaas, die in Kabul niet overal te vinden was. Dus ik was heel enthousiast toen ik het in die winkel had gevonden. Ik kwam er alleen gauw achter dat de kaas ver over datum was. Uiteraard was ik erg teleurgesteld. Daarom heb ik aan de winkelier netjes gevraagd waarom hij zuivelproducten verkoopt die ver over de datum zijn. De winkelier vond dat normaal en zei: ‘’leg maar neer, ik verkoop het wel.” Voor mij was dit een grote schok en ook een prikkel om hier wat aan te doen. Ik schreef een businessplan met de intentie om iemand anders dit verder te laten oppakken. Helaas durfde niemand het aan om dat mooie idee tot uitvoering te brengen. Ik kon ook niet het businessplan in de la stoppen en opgeven. Daarom besloot ik om er zelf achteraan te gaan en ik was vastberaden om er een succes van te maken.

Hoe heb je je bedrijf van de grond gekregen?

Om mijn tijd en energie in het bedrijf te stoppen, moest ik een mooi baanaanbod bij een van de grootste banken in Nederland opgeven. Het was vrij lastig om investeringen binnen te halen voor projecten in Afghanistan. Het land is niet veilig en bedrijven durven het niet aan om risico’s te lopen. Ik was dus aangewezen op eigen middelen en diverse leningen.

Ik was ook genoodzaakt om zelf een boek over bouwtechnieken te bestuderen, omdat de bouwingenieurs in Afghanistan niet hoog genoeg geschoold waren in de relevante technieken om een zuivelfabriek te bouwen. Vervolgens liet ik een berekening maken om te achterhalen hoeveel materialen er nodig waren om een zuivelfabriek te bouwen en liet ik dit in Afghanistan vertalen. Daarna heb ik door een Nederlands architectenbureau dat gespecialiseerd is in zuivelfabrieken een bouwplan laten opstellen.

Dit alles heeft uiteindelijk heel veel tijd gekost. Ik wilde alles proberen om mijn plan te laten slagen. Daarom heb ik elke mogelijkheid benut. Zonder de adviezen van mijn mentoren, mensen in het Nederlandse bedrijfsleven, en mijn eigen inspanningen zou het mij niet gelukt zijn om mijn droom waar te maken.

Welke invloed heeft jouw achtergrond op jouw carriere?

Mijn studieachtergrond op Universiteit van Tilburg op het gebied van ‘Finance’ hielp mij financiering voor het project rond te krijgen. Sociaal cultureel hebben mijn Afghaanse achtergrond en het opgroeien in Nederland mij geholpen. Door mijn Afghaanse opvoeding heb ik geleerd hoe ik met tegenslagen om kan gaan en mijn opvoeding in Nederland heeft mij geleerd om nuchter en logisch naar de zaken te kijken.

Waar ben je het meest trots op?

Trots is een groot woord. Het gaat mij niet om trotsheid, maar om oplossingsgerichtheid. Ik zet me graag in om een bijdrage te leveren aan werkgelegenheid en voedselzekerheid in een van meest fragiele plekken op aarde. Daarmee dragen we ook bij aan de Sustainable Development Goals van de VN. Dat geeft mij voldoening.

Wat voor invloed heeft de huidige Covid-19 situatie op Mido Dairy? Hoe blijf je bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN?

In Afghanistan zijn een paar grote steden, waaronder Kabul, in lockdown gegaan. Dit betekent dat weinig goederenvervoer en invoer van producten kunnen plaatsvinden. In een land waar weinig mensen officiële banen hebben en rechten van werknemers niet altijd gegarandeerd zijn, gaat deze lockdown de allerarmsten raken. We hadden hier al op geanticipeerd en hadden voldoende beschermingsmiddelen voor onze werknemers en hun families ingekocht, want als iemand bij een werknemer thuis ziek wordt, dan kunnen ze zelf ook besmet raken.

Ik denk dat Covid-19 in eerste instantie een negatieve impact zal hebben op de VN Sustainable Development goals. Van de twaalf doelen van de VN zullen de volgende doelen het meest vertraagd worden door deze nieuwe situatie: 1. armoede bestrijding 2. geen honger 3. goede gezondheid en 10. afnemende ongelijkheid.

Veel andere agrarische bedrijven moesten hun deuren sluiten en mensen ontslaan. We hebben voorlopig nog niemand ontslagen, dus ik hoop dat we dit ook kunnen voortzetten.

Hoe zou jij je ondernemersstijl omschrijven?

Elkaar vertrouwen stel ik centraal. Om te kunnen delegeren, moet je mensen kunnen vertrouwen. Mensen ruimte geven om hun eigen invulling te geven, is erg van belang. Verder ben ik een hardwerkende leider die graag de eerste stap laat zien, met een hands-on mentaliteit. Ook betrokkenheid en adequaat kunnen communiceren vind ik van belang.

Met het produceren van ons nieuwe product Vitamine Yoghurt hebben we veel beperkingen ondervonden. Er komt dan heel veel bij kijken. Door uitval van elektriciteit moesten de medewerkers bijvoorbeeld in de nacht doorwerken om te kunnen produceren. Ik ben meestal in Nederland. Dan is het heel belangrijk om goed en duidelijk te communiceren. Ik wil mijn medewerkers laten zien dat ik betrokken ben en dat ik hen in moeilijke tijden blijf steunen, ook al ben ik in Nederland.

Is er een verschil tussen je aanpak in Nederland en in Afghanistan?

Ja, er is wel een verschil in bedrijfscultuur tussen Nederland en Afghanistan. In Afghanistan is men wat meer hiërarchisch en verwachten mensen dat ik duidelijk aangeef welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Daarnaast ben ik ook fysiek meer op de voorgrond. Dan zie ik dingen makkelijker en kan ik daardoor sneller opdrachten geven. De Nederlandse bedrijfscultuur is minder top-down en meer gericht op teamwork.

Wat vormt voor jou de sleutel tot succes?

Niet meegaan met elke verleiding en focus houden op je doel. Koppig blijven dus. Ondanks alle obstakels altijd blijven doorgaan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je attent moet blijven en voorbereid moet zijn door de juiste kennis op te doen.

Wat is je favoriete quote of verhaal?

‘’Planning is more important than the plan.’’