فعالیت های ما

با هم رشد کنیم

جلسات دانش افزایی

سخنرانان برجسته از تخصص خود برایتان می گویند و فرصتی برای گفتگو خواهید یافت و با سایر افراد حرفه‌ای می توانید ارتباط برقرار کنید.

کنجکاوید یک دیدی از فعالیت های گذشته ی ما بگیرید؟ اینجا را کلیک کنید! (هلندی)

بازدید از شرکت‌ها و هم‌فکری

دوست دارید به پشت صحنه شرکت ها نگاهی بی‌اندازید؟ در بازدید از شرکت‌ها با ما باشید. در این دورهمی ها ما از چالش‌های یک کارآفرین می شنویم و در مورد راه حل‌های ممکن هم‌فکری می‌کنیم.

کنجکاوید یک دیدی از فعالیت های گذشته ی ما بگیرید؟ اینجا را کلیک کنید! (هلندی)

شبکه ارتباطی خود را با چای‌ رولت گسترش دهید

هر ماه با فردی حرفه‌ای و فارسی‌زبان دوتایی کپی بزنید، یک فنجان چای (دیجیتال) بنوشید و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید.

تحقیق و نمایندگی

قوانین نانوشته موفق شدن چیست؟ فرهنگ کار در هلند می‌تواند با آنچه به ارث برده اید متفاوت باشد. این تفاوت‌ها را با هم بالا و پایین می‌کنیم تا از تجربیات یکدیگر بیاموزیم. همچنین بررسی می کنیم که به عنوان یک جامعه فارسی زبان در چه چیزی خوب هستیم و چه چیزی را می توانیم باز هم بهتر کنیم.

فرهنگ کاری و فرصت هایمان

از موفقیت‌های افراد حرفه‌ای هم زبانمان الهام بگیریم. می‌خواهیم موفقیت‌های جامعه خود را بستاییم، پس داستانی را از افراد حرفه‌ای در خبرنامه و شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذاریم.

علاوه بر این، می‌خواهیم از جامعه خود در زمینه پذیرش گوناگونی و همه پذیری حمایت کنیم. شرکت‌های زیادی این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهند و مهم است که دیدگاه شما را نیز لحاظ کنیم.

ستایش موفقیت‌هایمان و حمایت همدیگر

ارزش‌های ما

ما در فعالیت های خود برای استانداردهای حرفه ای سطح بالایی می کوشیم. ما با هم اهداف بلندپروازانه‌ای تعیین می‌کنیم، به توافقات احترام می‌گذاریم و پیشرفتمان را می‌سنجیم.

ما به همدیگر و پیشینه یکدیگر احترام می گذاریم. زبان و فرهنگ فارسی عامل پیوند است و تعامل‌مان را دور از سیاست و مذهب نگه می داریم.

ما استقبال می‌کنیم از همکاری در جامعه‌مان و همچنین همکاری با سایر جوامع. ما همگی سعی می‌کنیم کمک بدهیم قبل از اینکه دریافت کنیم. در یک محیط پرتلاطم ما پیشاهنگ یکدیگر هستیم و شناخته های  خود را با هم به اشتراک می گذاریم.

پیمایش به بالا